Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.

Darkside Lightside

Lời Bài Hát Darkside Lightside

Lời Bài Hát Darkside Lightside


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Darkside Lightside:

Remembering the warm summer lights
When everythings is gonna turn out right
When all the answers lie behind your eyes
And everythings gonna turn out right

All I want it to see you smile
All I want it to see you smile

The answers always are waiting there
You give me feelings that I used to get
And remember things that I had forgotten
Long ago

Remembering the warm summer lights
When everythings is gonna turn out right
When all the answers lie behind your eyes
And everythings gonna turn out right

All I want it to see you smile
All I want it to see you smile

The answers always are waiting there
You give me feelings that I used to get
And remember things that I had forgotten I get the feelings I used to get
And remember things that I had forgotten
Long ago

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất