Một người bạn thân không phải là nghe tất cả những chuyện mình nói mà là người không nói chuyện của mình với bất cứ ai.

Dangerous

Lời Bài Hát Dangerous

Lời Bài Hát Dangerous


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Dangerous:

Something’s got me falling apart
Something’s got me losing all hope in you
Something’s got me under control
I’m dangerous…dangerous

I know that you can feel me
Everything is not okay
I’ve got the solution
Let’s fuck it all away

My face on you
My mouth on you
My weight on you
My faith in you

I’m drinking, and I’m falling apart
I’m drinking, and I’m losing all hope in you
I’m sinking, and I’m out of control
I’m dangerous…dangerous

I know that you can feel me…

My face on you…

I know that you can feel me…

My face on you…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất