Đôi khi, không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế.

Dance

Lời Bài Hát Dance

Lời Bài Hát Dance


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Dance:

Orbison/melson

Well they’re dancin’ down the corner put your best dress on
Get with it baby we’re gonna go all night long
Yeah yeah, uh-uh, yeah yeah
Get ready right now we gonna dance on and on

Well, put those rings on your fingers bells on your toes
Get with that feeling baby body and soul
Yeah yeah, uh-uh, yeah yeah
Well i got the dancing fever we gonna dance all night

Well dance baby dance yeah dance baby dance
Uh-uh-uh, dance baby dance yeah yeah, dance baby dance
Oh yeah, alright, let’s dance

Put those rings on your fingers bells on your toes
Get with that feeling baby body and soul
Yeah yeah, uh-uh, yeah yeah well i got the dancing fever
Baby let’s dance all night

….yeah……..yeah yeah yeah, don’t stop

Come on now, dance baby dance i said dance baby dance
Come on dance baby dance yeah, dance baby dance
Come on dance baby yeah yeah, i said dance
.come on now, dance baby dance i said dance baby dance
Come on sugar, sugar dance….

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất