Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc

Cvalda

Lời Bài Hát Cvalda

Lời Bài Hát Cvalda


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Cvalda:

[gibberish]
Music and dance
Listen, Cvalda
You’re the dancer
You got the sparkle
In your eyes
?? and me in ??
[gibberish]

It’s a ?? machines
???
And ???
?? reason
And ??
??? machine ???
What a magical sound
???
That spins you around
Darling, Selma
Look who’s dancing
Faster than a
Shooting star
???
[gibberish]

It’s a ?? machines
???
And ???
?? reason
And ??
??? machine ???
What a magical sound
???
That spins us around
That spins us around
It spins us around

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất