Những người bạn chân thành sẽ không bao giờ nổi giận khi ta gọi họ bằng biệt danh khó nghe, họ sẽ đặt lại cho ta những cái tên còn khó nghe hơn.

Curb Job

Lời Bài Hát Curb Job

Lời Bài Hát Curb Job


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Curb Job:

(lee,wilde)

Gimme a bone
I gotta get away
You better gimme a bone
There’e no way i’m gonna feed your face

Aaaoh
I’m gonna give you a curb job
Aaaoh
I’m gonna break your face
Aaaoh
I’m gonna give you a curb job
Aaaoh
I’m gonna break your face

Gimme a bone
I don’t have one today
Gimme a bone
There’s no way i’m gonna play your game

Chorus

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất