Thành thật có thể không mang lại nhiều bạn bè nhưng nó luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa.

Curb Job

Lời Bài Hát Curb Job

Lời Bài Hát Curb Job


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Curb Job:

(lee,wilde)

Gimme a bone
I gotta get away
You better gimme a bone
There’e no way i’m gonna feed your face

Aaaoh
I’m gonna give you a curb job
Aaaoh
I’m gonna break your face
Aaaoh
I’m gonna give you a curb job
Aaaoh
I’m gonna break your face

Gimme a bone
I don’t have one today
Gimme a bone
There’s no way i’m gonna play your game

Chorus

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất