Tình yêu có khả năng giáo dục mạnh mẽ. Nó làm cho con người trở nên trong sáng hơn, chân thành hơn, thẳng thắn hơn, có yêu cầu xa hơn và nghiêm khắc hơn trong việc tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức của cuộc sống.

Curb Job

Lời Bài Hát Curb Job

Lời Bài Hát Curb Job


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Curb Job:

(lee,wilde)

Gimme a bone
I gotta get away
You better gimme a bone
There’e no way i’m gonna feed your face

Aaaoh
I’m gonna give you a curb job
Aaaoh
I’m gonna break your face
Aaaoh
I’m gonna give you a curb job
Aaaoh
I’m gonna break your face

Gimme a bone
I don’t have one today
Gimme a bone
There’s no way i’m gonna play your game

Chorus

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất