Ở nơi nào đó trên thế giới này nếu có anh ấy xuất hiện, thì những người khác đều trở thành tạm bợ.

Cry Me A River

Lời Bài Hát Cry Me A River

Lời Bài Hát Cry Me A River


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Cry Me A River:

Now you say you’re lonely
You cried the lone night through
Well, you can cry me a river
Cry me a river
I cried a river over you

Now you say you’re sorry
For being so untrue
Well, you can cry me a river
Cry me a river
I cried a river over you

You drove me,
Nearly drove me out of my head
While you never shed a tear
Remember?
I remember all that you said
Told me love was too plebeian
Told me you were through with me

Now you say you love me
Well, just to prove you do
Cry me a river
Cry me a river
I cried a river over you

You drove me
Nearly drove me out of my head
While you never shed a tear
Remember?
I remember all that you said
Told me love was too plebeian
Told me you were through with me…

And now you say you love me
Well, just to prove that you do…
Come on! come on!
Cry me a river…
Cry me a river…
I cried a river over you
I cried a river over you…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất