Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cruise Control

Lời Bài Hát Cruise Control

Lời Bài Hát Cruise Control


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Cruise Control:

Top down get on the wheel,
Baby things are better when you just feel,
And do your own thing,
Ah… just let swing,
Drive me to I don’t care,
I’m raptured, take me anywhere,
I just wanna fly,
I like this CD,

[Chorus 1]
Turn the music up,
And baby don’t slow down,
(Don’t slow down)
If you want me,
All you gotta do,
Is keep me going now,

[Chorus 2]
Please can you gimme that,
Baby just hit that,
Cruise control,
Ready get set, go,
You drive me crazy boy,
I like it racy boy,
On cruise control,
Keeping on a roll,
Feels like the speed of light,
Sit back and enjoy the ride,

Uh oh lights go green,
Time up do you know what I mean,
We’re all on our own,
I ain’t going home,
I’m where I wanna be,
No more bumper to bumper cars for me,
We’re on the highway,
Put it on replay,

[Chorus 1]

[Chorus 2]

Driving on cruise control,
(Crusing, crusing, cruising, cruising)

[Chorus 2]

Baby just hit that,
Cruise control,
Ready get set, go,
You drive me crazy boy,
I like it racy boy,
On cruise control,
Keeping on a roll,
Feels like the speed of light,
Sit back and enjoy the ride,

Just hit that *lortnoc esiurc,*
Ready get set, go,
You drive me crazy boy,
I like it racy boy,
On cruise control,
Keeping on a roll,
Feels like the speed of light,
Sit back and enjoy the ride,

*cruise control backwards

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất