Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.

Crazy Love

Lời Bài Hát Crazy Love

Lời Bài Hát Crazy Love


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Crazy Love:

(van morrison)
Featuring bobbie robertson

I can hear her heartbeat from a thousand miles
And the heavens open up every time she smiles
And when i come to her that is where i belong
And i’m running through her like a rivers song

She gives me love, love, love, love, crazy love
She gives me love, love, love, love, crazy love

She’s got a fine sense of humor when i’m feeling low down
And i’m coming to her when the sun goes down
Take away my troubles, take away my grief
Take away my heartaches in the night like a thief

She gives me love, love, love, love, crazy love
She gives me love, love, love, love, crazy love

And i need her in the daytime ( i need her)
And i need her in the night ( i need her)
And i want to throw my arms around her
Kiss and hug her, kiss and hug her tight

When i’m returning from so far away
Gives me some sweet loving, brightens up my day
And it makes me righteous and it makes me whole
And it makes me mellow right down to my soul

She gives me love, love, love, love, crazy love
She gives me love, love, love, love, crazy love

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất