Tình yêu có khả năng giáo dục mạnh mẽ. Nó làm cho con người trở nên trong sáng hơn, chân thành hơn, thẳng thắn hơn, có yêu cầu xa hơn và nghiêm khắc hơn trong việc tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức của cuộc sống.

Crawl

Lời Bài Hát Crawl

Lời Bài Hát Crawl


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Crawl:

I’m so lonely
You’re so beautiful
Not the only
One that’s pitiful

Scratched and torn i lay here in pieces
Craving all of your deadly vices
Like to think that i’m not addicted
But i guess i wear it well

And i crawl
While you spit
And i crawl
Through you

Here i am now
Not a lot has changed
Nothing’ better
Everything’s the same

Late at night i can hear your voices
Talking shit about all my choices
You would think you’ve known me forever
Just because you know my name

And i crawl
While you spit
And i crawl
Through you

Everything falls apart
Everything… (3x)

Everything falls apart
Everything (3x)

And i crawl
While you spit
And i crawl
Through

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất