"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

Crankcase Blues

Lời Bài Hát Crankcase Blues

Lời Bài Hát Crankcase Blues


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Crankcase Blues:

Got that crankshaft sticking
Straight into your center line
When the piston goes down
Your blood is sure to poison your mind

Got a broke down engine
But you’re not losing any speed
Going downhill so fast
You’re sure to burn, sure to burn
Sure to burn and bleed

Fully cranked, weeks at a time
Believing you’re some kind of machine
She gave you water
When you asked for gasoline

Got a broke down engine
But you’re not losing any speed
Going downhill so fast
You’re sure to burn, sure to burn
Sure to burn and bleed

Got a mess of problems
You insist on telling everyone
Too bad, too bad, too bad
Your motor mouth still runs and runs

Got a broke down engine
You’re not losing any speed
Going downhill so fast
You’re sure to burn, sure to burn
Sure to burn and bleed

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất