"Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của ba năm trước, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như ba năm trước, vậy thì ba năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi." – 999 lá thư gửi cho chính mình | Miêu Công Tử.

Cowboys And Angels

Lời Bài Hát Cowboys And Angels

Lời Bài Hát Cowboys And Angels


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Cowboys And Angels:

On the eighth day God noticed a problem

For there below Him stood a cowboy alone

Stubborn and proud, reckless and loud

God knew he’d never make it on his own

So God looked out all over creation

And listened as that cowboy prayed

God took passion and thunder

Patience and wonder then He sent down

The best thing that God ever made

Cowboys and angels leather and lace

Salt of the earth meets heavenly grace

Cowboys and angels tested and tried

It’s a long way to heaven

And one hell of a ride

Nothin’s changed since the dawn of creation

For you will find them together today

And only heaven above them knows why she loves him

But he must be the reason she don’t fly away

Cowboys and angels leather and lace

Salt of the earth meets heavenly grace

Cowboys and angels tested and tried

It’s a long way to heaven

And one hell of a ride

It’s a long way to heaven

And one hell of a ride

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất