Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

Counting On You

Lời Bài Hát Counting On You

Lời Bài Hát Counting On You


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Counting On You:

Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two
One of these days i’ll be back with you
Counting the ways that i love you
Through and through

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine
Tentatively you put up the signs
Letting me know you are mine

And i’m counting on you
To be here through it all
I’m counting on you
To catch me if i fall
Whatever you do, remember
I’m always counting on you

Flight six, eight, one, gate forty-two
At seven fifteen i’ll feel ten feet tall
Knowing you care after all

And i’m counting on you
To be here through it all
I’m counting on you
To catch me if i fall
Whatever you do, remember
I’m always counting on you

Counting on you
To be here through it all
Counting on you
To catch me if i fall
Remember i’m always
Counting on you

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất