Chẳng có gì trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là bạn trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.

Corrina, Corrina

Lời Bài Hát Corrina, Corrina

Lời Bài Hát Corrina, Corrina


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Corrina, Corrina:

Corrina, corrina,
Gal, where you been so long?
Corrina, corrina, gal, where you been so long?
I been worr’in’ ’bout you, baby,
Baby, please come home.

I got a bird that whistles,
I got a bird that sings.
I got a bird that whistles,
I got a bird that sings.
But i ain’ a-got corrina,
Life don’t mean a thing.

Corrina, corrina,
Gal, you’re on my mind.
Corrina, corrina,
Gal, you’re on my mind.
I’m a-thinkin’ ’bout you, baby,
I just can’t keep from crying.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất