Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn.

Come Upstairs

Lời Bài Hát Come Upstairs

Lời Bài Hát Come Upstairs


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Come Upstairs:

(carly simon/mike mainieri)

Sitting in a car here
After a party where we’ve seen
Everyone we’ve known for years
Well i’ve known you for years
Oh but now it’s all changed
And all of my feelings
Have been rearanged

(chorus)
Come upstairs
We’ll be all alone
Come upstairs
No one will know
Come upstairs
We can take of the phone
Come upstairs
You can take of my clothes

Say that it feels good
Maybe too good to say that it feels like a dream
You want to knock on some wood
Well i’ll give you some wood
And i’ll give you some fire
I’ll give you myself
And i will show you my desire

Come upstairs
We’ll have a few laughs
Come upstairs
We’ll take a bath
Come upstairs
It’s only one flight
Come upstairs
You can stay overnight

I’ll give you some wood
Yeah, i’ll give you some fire
I’ll give you myself
And i will show you my desire

Chorus

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất