Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

Come Back To Me

Lời Bài Hát Come Back To Me

Lời Bài Hát Come Back To Me


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Come Back To Me:

Alone again, i feel so alone again
With this emptiness i just can’t hide
Picture me with a broken heart
See the tears run down my face

Everything i had has gone
Everything is gone
Loneliness still lingering on
Everything i thought was mine
Come back to me
Can’t we try it one more time
Come back to me

I know i’ll find another love in time
But you’ll always be there
In the back of my mind
The power of love
Can bring such pain
I still love you, i just love you

Alone again, i’m so alone again
With nothing but you on my mind
Can’t you see
What you’ve done to my life
What can i do to
Win you back again

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất