"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

Color Pictures Of A Marigold

Lời Bài Hát Color Pictures Of A Marigold

Lời Bài Hát Color Pictures Of A Marigold


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Color Pictures Of A Marigold:

He’s there in case i want it all
He’s there cause i want
He’s scared cause i want it all
He’s there cause i want

All in all the clock is slow
Six color pictures all in a row
Of a marigold

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất