Hãy xứng đáng với tình yêu, và rồi tình yêu sẽ đến.

Color Pictures Of A Marigold

Lời Bài Hát Color Pictures Of A Marigold

Lời Bài Hát Color Pictures Of A Marigold


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Color Pictures Of A Marigold:

He’s there in case i want it all
He’s there cause i want
He’s scared cause i want it all
He’s there cause i want

All in all the clock is slow
Six color pictures all in a row
Of a marigold

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất