Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

Cocaine

Lời Bài Hát Cocaine

Lời Bài Hát Cocaine


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Cocaine:

If you want to hang out, you’ve got to take her out, cocaine
If you want to get down, get down on the ground, cocaine
She don’t lie, she don’t lie, she don’t lie, cocaine
If you got bad news, you want to kick them blues, cocaine
When your day is done and you got to run, cocaine
She don’t lie, she don’t lie, she don’t lie, cocaine
If your thing is gone and you want to ride on, cocaine
Don’t forget this fact, you can’t get it back, cocaine
She don’t lie, she don’t lie, she don’t lie, cocaine

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất