Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc

Cocaine

Lời Bài Hát Cocaine

Lời Bài Hát Cocaine


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Cocaine:

If you want to hang out, you’ve got to take her out, cocaine
If you want to get down, get down on the ground, cocaine
She don’t lie, she don’t lie, she don’t lie, cocaine
If you got bad news, you want to kick them blues, cocaine
When your day is done and you got to run, cocaine
She don’t lie, she don’t lie, she don’t lie, cocaine
If your thing is gone and you want to ride on, cocaine
Don’t forget this fact, you can’t get it back, cocaine
She don’t lie, she don’t lie, she don’t lie, cocaine

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất