Những người bạn chân thành sẽ không bao giờ nổi giận khi ta gọi họ bằng biệt danh khó nghe, họ sẽ đặt lại cho ta những cái tên còn khó nghe hơn.

Cocaine

Lời Bài Hát Cocaine

Lời Bài Hát Cocaine


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Cocaine:

If you want to hang out, you’ve got to take her out, cocaine
If you want to get down, get down on the ground, cocaine
She don’t lie, she don’t lie, she don’t lie, cocaine
If you got bad news, you want to kick them blues, cocaine
When your day is done and you got to run, cocaine
She don’t lie, she don’t lie, she don’t lie, cocaine
If your thing is gone and you want to ride on, cocaine
Don’t forget this fact, you can’t get it back, cocaine
She don’t lie, she don’t lie, she don’t lie, cocaine

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất