Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

Close But No Guitar

Lời Bài Hát Close But No Guitar

Lời Bài Hát Close But No Guitar


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Close But No Guitar:

I’d sing the harmonies and Dixie sang the melody
And we sing a little off key sometimes
But we had some fun, son of a gun
I wonder if I ever even cross her mind

Then she ran away with Billy Bovine
He was a flat top guitar pickin’ friend o’ mine
And now I’m just sittin’ home just countin’ the stars
I got close but no guitar

I got close but no guitar
She was a shooting star
Who ran off with a guitar pickin’ friend o’ mine
She’s really on her way
I hear her records every day
I got close but no guitar

I still play piano bars, still drive that same ol’ car
I live in that little shack in Tupelo
Dixie is the queen of Billboard Magazine
Playin’ ‘cross the country doin’ one night shows

A man walks up with a dollar in his hand
Says let me hear the song by Dixie and the guitar man
And as the dollar falls to the bottom of my jar
I get close but no guitar

I got close but no guitar
She was a shooting star
Who ran off with a guitar pickin’ friend o’ mine
She’s really on her way
I hear her records every day
I got close but no guitar

I got close but no guitar
She was a shooting star
Who ran off with a guitar pickin’ friend o’ mine
She’s really on her way
I hear her records every day
I got close but no guitar

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất