Hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn, bởi nếu không có khó khăn, bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống.

Christmas Through A Child’s Eyes

Lời Bài Hát Christmas Through A Child's Eyes

Lời Bài Hát Christmas Through A Child’s Eyes


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Christmas Through A Child’s Eyes:

Every year I’d wait for the season
Only Christmas time can bring
I thought I understood the reason
For all the parties and caroling

Every year I’d search for the meaning
Every time I’d dress the tree
Each new ornament and garland
Each decoration was all I’d see
And all that Christmas meant to me Then someone told me Christmas is for children
And I left that behind too long ago
But now I see Christmas through a child’s eyes
My new son’s eyes

Now every time we ring in the season
And play a Christmas melody
I know that the moment he hears it
He’ll bring Christmas back to me

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất