Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, hà tất chứ?

Christmas Auld Lang Syne

Lời Bài Hát Christmas Auld Lang Syne

Lời Bài Hát Christmas Auld Lang Syne


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Christmas Auld Lang Syne:

When mistletoe and tinsel glow
Paint a yuletide valentine
Back home i go to those i know
For a christmas auld lang syne

And as we gather ’round the tree
Our voices all combine
In sweet accord to thank our lord
For a christmas auld lang syne

When sleigh bells ring and choirs sing
And the children’s faces shine
With each new toy we share their joy
With a christmas auld lang syne

We sing his praise this day of days
And pray next year this time
We’ll all be near to share the cheer
Of a christmas auld lang syne

In sweet accord to thank our lord
For a christmas auld lang syne

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất