Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.

China

Lời Bài Hát China

Lời Bài Hát China


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát China:

(ian hunter)

(transcribed by colin ford

China, china, the evening’s moving in
See you, soon now, the boat moves with the wind
China, china, i can see the harbour lights
Light your, fire, we’ll be warm tonight

China, china, the thoughts drift from the sea
I’m dreaming, of you, wear your dress for me
China, china, the oceans on the wheel(?)
The seagulls flying lower now
China i can feel you by my side
Across the bay, across the tyne
Can you hear me say

China, china, wear your hair down low
Lady, lady, you’re frozen to the bone
China, china, the catch was good today
The oilskins clinging to my back
And the lantern gently sways

Oh don’t you cry, the kids to bed
Didn’t mean the things i said

China, china, the years go rolling by
Laughter, sorrow, i will not make you cry
China, china, think before you speak
Always remember the ocean hauls as deep
And if i’m tired of feeling low
Don’t let me sleep, you know

China, china, the men are on the quay
Drinking, smoking, talking quietly
The water’s calmer now
All my work is done
So china, see ya.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất