Tình yêu có khả năng giáo dục mạnh mẽ. Nó làm cho con người trở nên trong sáng hơn, chân thành hơn, thẳng thắn hơn, có yêu cầu xa hơn và nghiêm khắc hơn trong việc tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức của cuộc sống.

Child Of The Moon

Lời Bài Hát Child Of The Moon

Lời Bài Hát Child Of The Moon


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Child Of The Moon:

(jagger/richards)

The wind blows rain into my face
The sun glows at the end of the highway
Child of the moon, rub your rainy eyes
Oh, child of the moon
Give me a wide-awake crescent-shaped smile

She shivers, by the light she is hidden
She flickers like a lamp lady vision
Child of the moon, rub your rainy eyes
Child of the moon
Give me a wide-awake crescent-shaped smile

The first car on the foggy road riding
The last star for my lady is pining
Oh, child of the moon, bid the sun arise
Oh, child of the moon
Give me a misty day, pearly gray, silver, silky faced,
Wide-awake crescent-shaped smile

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất