Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

Chase The Rainbow

Lời Bài Hát Chase The Rainbow

Lời Bài Hát Chase The Rainbow


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Chase The Rainbow:

I was caught
I was out of excuses
But i was not
Above re-learning all the rules
Yeah, i found out the hard way
(there) ain’t no color to the blues
(now) you can have
All the oil out in arabia
You can have
All the french girls out of france
It won’t alter the basic equation
Ain’t gonna change the circumstance
Love, love, love,love, love
Love is what you want
Love, love, love, love, love
Until you’ve got it
You never will be satisfied
You’re gonna chase the rainbow blind…
If i’m wrong
It ain’t gonna hurt anybody
But if i’m not (wrong)
Nothin’s ever gonna change.
Till we quit with all this messin’ (round)
And let love win the day
Love, love, love, love, love
Love is what you want
Love, love, love, love, love
Until you’ve go it
You never will be satisfied
You’re gonna chase the rainbow blind.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất