Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người biết bạn lâu nhất. Đó là người đến bên cạnh bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Charity

Lời Bài Hát Charity

Lời Bài Hát Charity


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Charity:

Why do i sense, benevolence
You stand tall at my great expense
Thick words of gratitude, what a price to pay
Stuck in my throat, i sell every word i say

But i don’t want your charity
Twisting me round
I don’t want your charity
Keeping me down…

Why does your world keep burying
Gorging much deeper, than it’s ever been
Rubbing still harder, salt on my hurt
Licking my burns while i grovel in your dirt

But i don’t want your charity
Twisting me round
I don’t want your charity
Keeping me down…

You pity me with your tasteless gestures
Gratitude for kind
But your bludgeoned, intentioned objectives
Are screwing with my mind, screwing with my mind

But i don’t want your charity
Twisting me round
I don’t want your charity
Keeping me down…

But i don’t want your charity
Twisting me round
I don’t want your charity
Keeping me down…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất