Bạn bè có nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu chơi hợp gu, có kiểu có thể cùng tâm sự hết lòng với nhau, có kiểu giúp đỡ tương trợ nhau. Nếu như có người có thể làm được tất cả những điều trên, và nhiều năm không hề rời xa bạn… thì người đó có lẽ chính là đứa bạn thân thật sự của bạn đấy.

Chapter 2

Lời Bài Hát Chapter 2

Lời Bài Hát Chapter 2


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Chapter 2:

New day springs light on the burdened, the downcast
My past lingers to define the outcast
I long for the coming of chapter two
To put an end to this cycle of backlash
So I start where the last chapter ended
But the veil has been lifted, my thoughts are sifted
Every wrong is righted
The new song I sing with every breath, breathes sight in

So let your face consume my mind, right

Hair standing on end, it’s sent forth
Is this the end I was always meant for?
I still long for the taste of better days long ago
Long past, so dead to me but yet
Here it is in the palm of my hand to see
As I witness the birth of a new beginning
I sense it breathing, I feel it seething
I see my fear begin fading

Breath on me for my new beginning

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất