Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

Chain Of Flowers

Lời Bài Hát Chain Of Flowers

Lời Bài Hát Chain Of Flowers


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Chain Of Flowers:

Please wake up
It’s so dark and cold
Please wake up
I feel so alone
And i feel so scared
That you’re going away
And i feel so scared…
All i want is summer
Stories from before
Just like the day you tried to hide
Behind the churchyard wall
And fell asleep before i came
I found you
In a chain of flowers
Sleeping like a marble girl
Sleeping in another world…

I’ll never tell you
Of all the different ways
You make me so afraid…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất