Tình bạn là khi ở cách xa, cuộc sống của bạn vẫn như khi người đó ở gần.

Cerebral Man

Lời Bài Hát Cerebral Man

Lời Bài Hát Cerebral Man


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Cerebral Man:

What’s your line this time, cerebral man
Whenever you walk through my door, i start to sweat
I’m falling in slow motion, and i’m losing control
And the walls are too high to jump
The walls are to high to jump
I hear thunder, it’s in my soul
Can you hear the thunder roar, you better get back
I hear thunder, who’s in control
Can you hear the thunder roar
Better get back, cerebral man

The cutting edge, it hides behind those eyes of woe
Your tears won’t make a bed of roses
What we had i cannot love
The walls are to high to jump
The walls are to high to jump

I hear thunder, it’s in my soul
Can you hear the thunder roar, you better get back
I hear thunder, who’s in control
Can you hear the thunder roar
Better get back, cerebral man

And the walls are too high to jump
The walls are to high to jump

I hear thunder, it’s in my soul
Can you hear the thunder roar, you better get back
I hear thunder, who’s in control
Can you hear the thunder roar
You better get back

I hear thunder, it’s in my soul
Can you hear the thunder roar
You better get back
I hear thunder, who’s in control
Can you hear the thunder roar
Better get back, cerebral man

Cerebral man, cerebral man

From the album "wide awake in dreamland"
Written by: t. winfield & d. schiff

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất