Đã có những lúc chúng ta không thể diễn tả được nỗi đau của mình, ngôn ngữ của một người bạn còn có ý nghĩa hơn những gì được nói ra.

Caterpillar

Lời Bài Hát Caterpillar

Lời Bài Hát Caterpillar


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Caterpillar:

Flicka flicka flicka
Here you are
Cata cata cata
Caterpillar girl
Flowing in
And filling up my hopeless heart
Oh never never go
Dust my lemon lies
With powder pink and sweet
The day i stop
Is the day you change
And fly away from me
You flicker
And you’re beautiful
You glow inside my head
You hold me hynotized
I’m mesmerized
Your flames
The flames that kiss me dead

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất