Bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác bằng tất cả tấm lòng

Catch It Like A Fever

Lời Bài Hát Catch It Like A Fever

Lời Bài Hát Catch It Like A Fever


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Catch It Like A Fever:

(carly simon)

If you want someone bad enough
You can catch it like a fever
And it’s the last thing in the world you want,
But you can catch it like a fever
And it;s the only thing
That’s left of you
And you can catch it like a fever
The habit and the curse
You’re not here,
Yet i have swallowed you whole

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất