Một người bạn thực sự là người sẵn sàng chấp nhận quá khứ của bạn, hỗ trợ hiện tại tại của bạn và cổ vũ tương lai của bạn.

Catch It Like A Fever

Lời Bài Hát Catch It Like A Fever

Lời Bài Hát Catch It Like A Fever


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Catch It Like A Fever:

(carly simon)

If you want someone bad enough
You can catch it like a fever
And it’s the last thing in the world you want,
But you can catch it like a fever
And it;s the only thing
That’s left of you
And you can catch it like a fever
The habit and the curse
You’re not here,
Yet i have swallowed you whole

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất