Bạn cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn nghịch cảnh để bạn vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn

Carry Me Home

Lời Bài Hát Carry Me Home

Lời Bài Hát Carry Me Home


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Carry Me Home:

(dennis wilson & gregg jakobson)

Carry me home to my mama
Carry me home to my daddy
Rain falling down on me
Wind is blowing cold
I’m getting tired, i guess i’ll never grow old

Carry me home to my mama
Carry me home to my daddy
Don’t wanna die, can’t let this feeling go
I wanna live

Life is meant to live, i’m afraid to die
I wanna live, i’m scared to die

Transcribed by alison cummings

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất