Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo. "

Can’t Take Love For Granted

Lời Bài Hát Can't Take Love For Granted

Lời Bài Hát Can’t Take Love For Granted


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Can’t Take Love For Granted:

When i spoke what was on my mind
I wasn’t thinking of your heart
I wasn’t thinking bout the things i said
That landed us so far apart
And now my world is ending baby
With a chance remark
No, you can’t take love for granted

You look at me with your wounded eyes
And i look back with fear
There used to be such faith between us, now, darlin’
Now it’s just not here
And the door was slammed hours ago
But it’s still ringing in my ears
No, you can’t take love for granted

It was a funny way to show i love you
A funny way to care
It’s a funny thing to be without you
As empty as your stare

You can’t take love for granted
It’s got its own free will
It’s got a mind of its own when it wants one, baby
And looks that can kill
One day you’re in heaven darling
The next you feel like hell
No, you can’t take love for granted

You can speak what’s on your mind
If you’ve got a gambler’s heart
You can be the truth incarnate
You can shoot straight in the dark
You can pull the moon down baby
With a lasso made of stars
But no, you can’t take love for granted
No, you can’t take love for granted no
Baby, don’t take love for granted

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất