Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn nữa mái tóc của ngày đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của ngày đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ ngày đó gần nhất có thể với thực tại hôm nay. Đáng tiếc, ngày đó, người đó, nghĩa là đã thôi không hẹn hò.

Can’t Let It Get Away

Lời Bài Hát Can't Let It Get Away

Lời Bài Hát Can’t Let It Get Away


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Can’t Let It Get Away:

John mcfee / nicolette larson / patrick simmons

Everything comes to an end
Few have time to wait
Well my patience, lord, is wearin’ thin
The hour’s gettin’ late
The ladies come and go
Barely turn my head
But you make me feel
Like a change is coming

I’ve been wastin’ time
I’m ready for you
I’m leavin’ my past behind
I’m ready for you

Can’t let it get away
It’s gettin’ closer
Can’t let it get away
I’m feelin’ better
Can’t let it get away, oh no
Can’t let it get away, can’t let it get away

Oh it was worth the wait
But i won’t wait no more
I never believed in fate now, baby
I’ve been wrong before
This time i’m really givin’ it all
And i ain’t got time to wait
You make me feel
Like a change is comin’

I’ve been wastin’ time
I’m ready for you
I’m leavin’ my past behind
I’m ready for you

Can’t let it get away
It’s gettin’ closer
Can’t let it get away
I’m feelin’ better
Can’t let it get away, oh no
Can’t let it get away, can’t let it get away

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất