Trong tình bạn, có những điều người ta không nói ra, nhưng ai cũng tự cảm nhận được!

Can’t Get Enuff

Lời Bài Hát Can't Get Enuff

Lời Bài Hát Can’t Get Enuff


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Can’t Get Enuff:

HEY!!
I can’t get enuff!!
HEY!! HEY!!
HEY!! HEY!!
I can’t get enuff!!
HEY!! HEY!!

Ya don’t make it easy
Ya never keep it straight
But you’re so damn sexy
I can’t keep away
I need your love
I need your skin
I need you baby
To let me in

Chorus:
I can’t get enuff of you baby
I can’t get enuff, it’s never enuff
I can’t get enuff, I’m still hungry
Baby give it up cuz I can’t get enuff

It’s alright
It feels good
When I’m in you chains
It’s understood
That you’re my owner
My only will
Come and get me
While I’m quiet and still

Chorus:
I can’t get enuff of you baby
I can’t get enuff, it’s never enuff
I can’t get enuff I’m still hungry
Baby give it up
Don’t you know
Can’t get enough of you baby

Can’t get enuff…..of you baby
Never enuff……Do you wanna give me some
Can’t get enuff…..don’t keep me waiting
Never enuff……put it right here

Solo

I can’t get enuff, I’m still hungry

Can’t get enuff…..of you baby
Never enuff……do you wanna give me some
Can’t get enuff…..don’t keep me waiting
Never enuff……..

It’s alright
It feels good
When I’m in your chains
It’s understood
My soul confession
Devil’s due
Come and get me girl
It’s up to you

Chorus:
I can’t get enuff of you baby
I can’t get enuff, it’s never enuff
I can’t get enuff, I’m still hungry
Baby give it up
(HEY!! HEY!!)
Don’t you know!!
I can’t get enuff of you baby
Come and get me
I can’t get enuff I’m still hungry
Can’t get enuff

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất