Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

Cannot Contain This

Lời Bài Hát Cannot Contain This

Lời Bài Hát Cannot Contain This


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Cannot Contain This:

Don’t put yourself down
Don’t be hard on yourself
You didn’t do wrong, baby don’t
Blame yourself

I know how you feel
I’ve been there myself
It’s what the devil my fare
What do you care
Can you control yourself?

I won’t stick around
To watch you get colder
I know I couldn’t be told,
Don’t suppose
Now I’m a little older

The fault was all mine
I don’t blame you if you blame me
I know I was wrong
I just cannot contain this

I just cannot, just cannot contain this
I just cannot, just cannot contain this
I just cannot, just cannot contain this
I just cannot, just cannot contain this
Just cannot contain this
Just cannot contain this
I just cannot contain this
Just cannot contain this
I just cannot contain this

And if it’s a crime
Then can you explain to me
Where do I belong

I just cannot contain this

Can, not
Con tain this
Just cannot con tain this
Just cannot contain this…..

I just cannot, just cannot contain this
I just cannot, just cannot contain this
I just cannot, just cannot contain this
I just cannot, just cannot contain this
I just cannot contain this
Just cannot contain this
I just cannot contain this
Just cannot contain this
I just cannot contain this

Can, not
Con tain this
Just can not…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất