Hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn, bởi nếu không có khó khăn, bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống.

But Beautiful

Lời Bài Hát But Beautiful

Lời Bài Hát But Beautiful


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát But Beautiful:

Johnny burke / james van heusen

Love is funny or it’s sad
Or it’s quit or it’s mad
It’s a good thing or it’s bad

But beautiful
Beautiful to take a chance and if you fall, you fall
And i’m thinking i wouldn’t mind at all
Love is tearful or it’s gay
It’s a problem or it’s a play
It’s heartache either way

But beautiful
And i’m thinking if you were mine
I’d never let you go
And that would be
But beautiful
I know
Love is beautifull
I know

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất