Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất vọng trong tình yêu.

Burnt Flowers Fallen

Lời Bài Hát Burnt Flowers Fallen

Lời Bài Hát Burnt Flowers Fallen


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Burnt Flowers Fallen:

Yeah i think she’s falling out of love
Yeah i think she’s falling out of love

Yeah i know she’s fallen out of love
Yeah i know she’s fallen out of love

All of the flowers
All of the flowers i gave her
She burned them
Burned them

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất