Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.

Burn It Clean

Lời Bài Hát Burn It Clean

Lời Bài Hát Burn It Clean


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Burn It Clean:

(hey, jackass)

Got a burnin’, it’s so hot it shines
The road i’m on’s got no signs
You say i abuse my only life
The fruit i eat is over-ripe
Yeah

Burn it clean
Burn it clean

Guitar-playin’ loser, lose your turn
Got her up in the start, i’m itchin’ to burn
Lost my turn and gained a sin
Got to see it, got to see it goin’ in
Yeah

Burn it clean
Burn it clean

Burn it clean
Burn it clean
Burn it clean
Burn it clean

Wound up tied, hot under the collar
You’ll do anything for a dollar
Burn everything, i can’t aim
Got to see it, got to see it go up in flames

Burn it clean
Burn it clean
Burn it clean

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất