Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn nữa mái tóc của ngày đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của ngày đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ ngày đó gần nhất có thể với thực tại hôm nay. Đáng tiếc, ngày đó, người đó, nghĩa là đã thôi không hẹn hò.

Buckets Of Rain (with Bob Dylan)

Lời Bài Hát Buckets Of Rain (with Bob Dylan)

Lời Bài Hát Buckets Of Rain (with Bob Dylan)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Buckets Of Rain (with Bob Dylan):

Bette: ohh-oh, ohh-oh, ah
Sing to me baby, baby.
Buckets, nuggets of rain.

Bette & bob: nuggets of rain,
Nuggets of tears.
Got all the nuggets
Comin’ out of my ears.
Nuggets of moonbeams
In my hand.
You got all the love,
Honey baby, i can stand.

I been down, high like an oak.
I’ve seen pretty people
Disappear like smoke.
Friends will arrive,
Friends will disappear.
You want me,
Honey baby, i’ll be here.

Bette: oh-oh, i’ll be here.
Ooooooh.
Sing to me baby, baby, baby.
Buckets of rain.

Bette & bob: i like your smile
And your fingertips.
I like the way that you move your lips.
I like that heavenly way
You look at me.
Everything about you is bringing me ecstasy.

Little red wagon,
Little red bike.
I ain’t no monkey
But i know what i like.
I like the way you monkey around.
Stick with me baby
And we’ll never be found.

Life is heavy
And life is sad.
Life is a bust
When you think you’ve been had.
You lose, you must do
And you do it bad.
I do it for you,
Honey baby, ain’t you glad?

Bette: oh, oh-oh, oh-oh-oh, ooooh.
Bobby, bobby,
Hey there mister d,
You set me free. yeah.
I don’t believe i really said that.

Bob: "hum, meany."
Bette: "oooh, you don’t even know. you have no idea."
Bob: "i don’t want to know . . . . .you and paul simon should have done this one."

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất