Trong tình bạn, có những điều người ta không nói ra, nhưng ai cũng tự cảm nhận được!

Brick Is Red

Lời Bài Hát Brick Is Red

Lời Bài Hát Brick Is Red


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Brick Is Red:

A fist is fast
And jimmy’s cast
Hang me

A white moon’s hot
The other side’s not
Hang me

It’s not time for me for me to go
It’s not time for me for me to go

My eyes have turned
Just the color of diamond
Just the color
The frayed color of ice

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất