You’ll never be brave if you don’t get hurt. You’ll never learn if you don’t make mistakes. You’ll never be successful if you don’t encounter failure Bạn sẽ không bao giờ có dũng cảm nếu bạn không bị tổn thương. Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được điều gì nếu bạn không mắc sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu như bạn không gặp thất bại.

Brick Is Red

Lời Bài Hát Brick Is Red

Lời Bài Hát Brick Is Red


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Brick Is Red:

A fist is fast
And jimmy’s cast
Hang me

A white moon’s hot
The other side’s not
Hang me

It’s not time for me for me to go
It’s not time for me for me to go

My eyes have turned
Just the color of diamond
Just the color
The frayed color of ice

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất