Nếu để ý đến những điều bạn đang có trong cuộc sống, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế. Còn nếu chỉ để ý đến những điều bạn không có, bạn sẽ thấy mình không bao giờ có đủ

Brena

Lời Bài Hát Brena

Lời Bài Hát Brena


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Brena:

My reflection wraps and pulls me under healing waters to be bathed in
Breña guides me safely in worlds i’ve never been to heal me heal me my dear breña
So vulnerable but it’s all right heal me heal me my dear breña
Show me lonely and show me openings to lead me closer to you my dear breña
So vulnerable but it’s all right opening to heal

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất