You’ll never be brave if you don’t get hurt. You’ll never learn if you don’t make mistakes. You’ll never be successful if you don’t encounter failure Bạn sẽ không bao giờ có dũng cảm nếu bạn không bị tổn thương. Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được điều gì nếu bạn không mắc sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu như bạn không gặp thất bại.

Brena

Lời Bài Hát Brena

Lời Bài Hát Brena


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Brena:

My reflection wraps and pulls me under healing waters to be bathed in
Breña guides me safely in worlds i’ve never been to heal me heal me my dear breña
So vulnerable but it’s all right heal me heal me my dear breña
Show me lonely and show me openings to lead me closer to you my dear breña
So vulnerable but it’s all right opening to heal

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất