"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

Breakdown Blues

Lời Bài Hát Breakdown Blues

Lời Bài Hát Breakdown Blues


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Breakdown Blues:

Music by reg dwight, caleb quaye, bernie calvert, and roger pope
Released as a b-side by the bread and beer band in february, 1969

[instrumental]

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất