"Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của ba năm trước, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như ba năm trước, vậy thì ba năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi." – 999 lá thư gửi cho chính mình | Miêu Công Tử.

Boy From The Country

Lời Bài Hát Boy From The Country

Lời Bài Hát Boy From The Country


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Boy From The Country:

This song appears on two albums, and was first released on the an evening with john denver album as a live track, and has also been released on the some days are diamonds album as a studio versi
R

Because he called the forest brother
Because he called the earth his mother
They drove him out into the rain
Some people even said the boy from the country was insane

Because he spoke with fish in the creek
He tried to tell us that the animals could speak
Who knows, perhaps they do
How do you know they don’t
Just because they’ve never spoken to you

Boy from the country, he left his home when he was young
Boy from the country, he loves the sun

He tried to tell us that we should love the land
We turned our heads and laughed
And we did not understand
Sometimes i think that the boy from the country
Is the only one who sees
Because the boy from the country
Doesn’t want to see the forest for the trees

Boy from the country, he left his home when he was young
Boy from the country, he loves the sun

Words and music by michael murphy

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất