Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

Boogie Chillen

Lời Bài Hát Boogie Chillen

Lời Bài Hát Boogie Chillen


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Boogie Chillen:

Spoken:
When i first came to town, people
I was walking down hasting street
Everybody was talkin’ about, henry swing club
I decided to stop in there for awhile
And man, when i got there
Yeah, they were really havin’ a ball

Sings:
Well, i feel so good
I wanna boogie, i wanna boogie, i wanna boogie
Well, to the break of day
(say, it again)

Well, i feel so good
I wanna boogie, i wanna boogie, i wanna boogie
Well, to the break of day
(alright)

When i was a young boy
I was layin’ down one night
And i heard ma and pa talkin’
I heard pa tell ma
"hey, come on, let that boy boogie-woogie
’cause you know it’s in him
And it’s just got to come out"
’cause it’s in him
And it’s just got to come out

Well, feels so good, child
I wanna boogie, i wanna boogie, i wanna boogie
Lord, ’til the break-a day
(chillen, i’m chillen here)

Well, feels so good, now lord
I wanna boogie, i wanna boogie, i wanna boogie
Yeah-ow, ’til the break of day

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất