Bạn bè có nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu chơi hợp gu, có kiểu có thể cùng tâm sự hết lòng với nhau, có kiểu giúp đỡ tương trợ nhau. Nếu như có người có thể làm được tất cả những điều trên, và nhiều năm không hề rời xa bạn… thì người đó có lẽ chính là đứa bạn thân thật sự của bạn đấy.

Boogie Chillen

Lời Bài Hát Boogie Chillen

Lời Bài Hát Boogie Chillen


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Boogie Chillen:

Spoken:
When i first came to town, people
I was walking down hasting street
Everybody was talkin’ about, henry swing club
I decided to stop in there for awhile
And man, when i got there
Yeah, they were really havin’ a ball

Sings:
Well, i feel so good
I wanna boogie, i wanna boogie, i wanna boogie
Well, to the break of day
(say, it again)

Well, i feel so good
I wanna boogie, i wanna boogie, i wanna boogie
Well, to the break of day
(alright)

When i was a young boy
I was layin’ down one night
And i heard ma and pa talkin’
I heard pa tell ma
"hey, come on, let that boy boogie-woogie
’cause you know it’s in him
And it’s just got to come out"
’cause it’s in him
And it’s just got to come out

Well, feels so good, child
I wanna boogie, i wanna boogie, i wanna boogie
Lord, ’til the break-a day
(chillen, i’m chillen here)

Well, feels so good, now lord
I wanna boogie, i wanna boogie, i wanna boogie
Yeah-ow, ’til the break of day

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất