Trong tình bạn, có những điều người ta không nói ra, nhưng ai cũng tự cảm nhận được!

Blues Run The Game

Lời Bài Hát Blues Run The Game

Lời Bài Hát Blues Run The Game


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Blues Run The Game:

catch a boat to england, baby,
Maybe to spain
Wherever i have gone,
Wherever i’ve been and gone
Wherever i have gone
The blues run the game

Send out for whiskey, baby,
Send out for gin
Me and room service, honey
Me and room service, babe
Me and room service, whoa
Living life a sin

When i ain’t drinking, baby
You are on my mind
When i ain’t sleeping, honey
When i ain’t sleeping, momma
When i ain’t sleeping, whoa
You know you’ll find me crying

Catch a boat to england, baby,
Maybe to spain
Wherever i have gone,
Wherever i’ve been and gone
Wherever i have gone
The blues run the game

Living is a gamble, baby
Loving’s much the same
Wherever i have played
Wherever i throw those dice
Wherever i have played
The blues run the game

Maybe when i’m older, baby
Someplace down the line
I’ll wake up older
So much older, momma
Wake up older
And i’ll just stop all my trying

Catch a boat to england, baby,
Maybe to spain
Wherever i have gone,
Wherever i’ve been and gone
Wherever i have gone
The blues are all the same

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất