Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn.

Bluebells Of Scotland

Lời Bài Hát Bluebells Of Scotland

Lời Bài Hát Bluebells Of Scotland


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Bluebells Of Scotland:

Bluebells of scotland : to nat the cat, minnie and alec

O where tell me where has your heelin’ laddie gone?
O where tell me where has your heelin’ laddie gone?
He’s gone wi’ streamin’ banners where noble deeds are done
And it’s oh in my heart that i wish him safely hame
O what lassie what does your heelin’ laddie wear?
O what lassie what does your heelin’ laddie wear?
A scarlett coat and bonnet wi’ bonnie yellow hair
And there’s none in the world can wi’ my sweet love compare
Oh what tell me what if your heelin’ lad be slain
Oh what tell me what if your heelin’ lad be slain
O no true love will be his guard
And bring him safe again
O my heart would break if my heelin’ lad be slain
O what will you claim for your constancy tae him?
O what will you claim for your constancy tae him?
I’ll claim a priest tae wed us and a clerk tae say amen
And i’ll ne’er part again from my bonnie heelin’ man

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất