Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ. Sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dần chết mòn.

Blue Moon Of Kentucky

Lời Bài Hát Blue Moon Of Kentucky

Lời Bài Hát Blue Moon Of Kentucky


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Blue Moon Of Kentucky:

(words & music by bill monroe)
Blue moon, blue moon, blue moon,
Keep shining bright.
Blue moon, keep on shining bright,
You’re gonna bring me back my baby tonight,
Blue moon, keep shining bright.

I said blue moon of kentucky
Keep on shining,
Shine on the one that’s gone and left me blue.
I said blue moon of kentucky
Keep on shining,
Shine on the one that’s gone and left me blue.

Well, it was on one moonlight night,
Stars shining bright,
Wish blown high
Love said good-bye.

Blue moon of kentucky
Keep on shining.
Shine on the one that’s gone and left me blue.

Well, i said blue moon of kentucky
Just keep on shining.
Shine on the one that’s gone and left me blue.
I said blue moon of kentucky
Keep on shining.
Shine on the one that’s gone and left me blue.

Well, it was on one moonlight night,
Stars shining bright,
Wish blown high
Love said good-bye.

Blue moon of kentucky
Keep on shining.
Shine on the one that’s gone and left me blue.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất