Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

Blue Blue Ocean

Lời Bài Hát Blue Blue Ocean

Lời Bài Hát Blue Blue Ocean


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Blue Blue Ocean:

One in a million
One and the same
Looking for freedom
Born to be tamed
Once in a lifetime
One of these days
Gonna grab me a lifeline
Swinging my way

I’m swimming out on a blue blue ocean
You’re sailing out on a blue blue sea
Silhouettes and a vulture hoping
He’s gonna pick the bones of you and me
You and me

Hearts of fire
Hearts of bone
Beating stronger
Beating home
Where there’s wanting
There is need
Where there’s having
There is greed

I’m swimming out on a blue blue ocean
You’re sailing out on a blue blue sea
Silhouettes and a vulture hoping
He’s gonna pick the bones of you and me
You and me

Girl
I want the gold dust
In your fingers
And your klondike touch
Girl
I want your goldmine
As it shimmers
In your solemn eyes

I’m swimming out on a blue blue ocean
You’re sailing out on a blue blue sea
Silhouettes and a vulture hoping
Licking the bones of you and me
I’m swimming out on a blue blue ocean
You’re sailing out on a blue blue sea
Blue blue sea

I’m swimming out on the ocean
(blue blue ocean)
You’re sailing out on the sea
(blue blue sea)
I’m swimming out on the ocean
(blue blue ocean)
You’re sailing out on the sea
(blue blue sea)
I’m swimming out on the ocean
(blue blue ocean)
You’re sailing out on the sea
(blue blue sea)
I’m swimming out on the ocean
(blue blue ocean)
You’re sailing out on the sea
(blue blue sea)

(repeat about 14 times) blue blue ocean
Blue blue sea

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất