Giá như tớ có thể đọc được những dòng suy nghĩ từ cậu để biết rằng cậu nghĩ gì về tớ. Tớ ko thể chờ đợi hoài được vì càng đợi tớ lại càng cảm thấy tuyệt vọng.

Blue Balloon

Lời Bài Hát Blue Balloon

Lời Bài Hát Blue Balloon


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Blue Balloon:

Labour day, big crowd
Market square, feelin’ down
Just want to say what I’m really thinking
I don’t like your music and I hate your style
Somebody said "Sorry man, but you’re talking to
a blue Gary Moore -balloon"

Shame, shame, shame
this is not my day
better change the name and the place

Another day, another place
I met that girl, just my style
175 / 20 and 55
I told her: "You’re cute"
"Come with me and I’ll make you happy"
"Sorry, man I’m occupied and I’m a man"

Shame, shame…

So I had to find the end to this story
and the end to my boring glory
So i was standing at kissing bridge
Looking down to muddy water, feelin’ so blue
Knowing what to do
Goodbye you, cruel, cruel world

Shame…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất