Sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương… rồi bỗng nhiên vụt mất như chưa từng tồn tại.

Blowing In The Wind (bob Dylan/bob Dylan)

Lời Bài Hát Blowing In The Wind (bob Dylan/bob Dylan)

Lời Bài Hát Blowing In The Wind (bob Dylan/bob Dylan)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Blowing In The Wind (bob Dylan/bob Dylan):

How many roads must a man walk down
Before you can call him a man
Yes ‘n how many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand
Yes and how many times must the cannonballs fly
Before they’re forever banned
The answer my friend is blowing in the wind
The answer is blowing in the wind

Yes and how many years can a mountain exist
Before it is washed to the sea
Yes and how many years can some people exist
Before they’re allowed to be free
Yes and how many times can a man turn his head
And pretend that he just doesn’t see
The answer my friend is blowing in the wind
The answer is blowing in the wind

Yes and how many times must a man look up
Before he can see the sky
Yes and how many ears must one man have
Before he can hear people cry
Yes and how many deaths will it take ’till he knows
That too many people have died
The answer my friend is blowing in the wind
The answer is blowing in the wind

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất