Đã có những lúc chúng ta không thể diễn tả được nỗi đau của mình, ngôn ngữ của một người bạn còn có ý nghĩa hơn những gì được nói ra.

Blitzkrieg Bop

Lời Bài Hát Blitzkrieg Bop

Lời Bài Hát Blitzkrieg Bop


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Blitzkrieg Bop:

Hey ho, let’s go-
They’re forming in a straight line
They’re going through a tight wind
The kids are losing their minds
The Blitzkrieg Bop
They’re piling in the back seat
They’re generating steam heat
Pulsating to the back beat
The Blitzkrieg Bop.
Hey ho, let’s go
Shoot’em in the back now
What they want, I don’t know
They’re all reved up and ready to go.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất